Od nas so zahtevali

ODGOVORNOST DO ZDRAVJA DRUŽBE

sedaj to mi zahtevamo od njih!

ZAHTEVA ZA ANALIZO 

epidemičnih ukrepov, predvsem cepljenja proti C-19,

in zdravstvenega stanja ljudi

2210

podpisov do 22.6.2023

”Zagovorniki cepljenja proti C-19 zagotavljajo, da so resni zapleti izjemno redki, nasprotniki pa trdijo, da je zapletov bistveno več. Raziskava, ki bi dokazala ali ovrgla trditvi, bi bila relativno nezahtevnaKolegice in kolegi na NIJZ pa v varnost cepljenja tako trdno verjamejo, da se jim ne zdi potrebno, da bi se o tem prepričali na znanstven način. Tako mi ostaja le možnost, da se s predlogom obrnem na širšo javnost.’ (dr. Matjaž Zwitter, članek ‘Je cepljenje varno‘?)

KAJ NAS ZELO SKRBI!

Presežne smrti so precej višje v bolj precepljenih državah kot v manj precepljenih.

Če je vzrok smrti Covid-19 in je cepivo učinkovito in varno, bi morale imeti bolj precepljene države verjetno nižjo smrtnost? Zakaj NIJZ ne komentira in analizira teh podatkov, če pa takšna analiza lahko potrdi ali ovrže domnevo, da lahko velik del presežnih smrti v letih 2021 in 2022 pripišemo cepljenju? (intervju z dr. Goršakom, Eurostat)

Cepljeni zaradi kovida očitno zbolevajo in umirajo pogosteje kot necepljeni.

To kažejo podatki in študije iz tujine. Na podlagi podatkov iz Anglije je raziskovalec Srečko Šorli s sodelovci objavil študijo, ki kaže, da je smrtnost pri cepljenih višja med 7% do 15% v primerjavi z necepljenimi proti C-19. Edini (in še ta pomankljivi) dostopni uradni podatek iz Slovenije to skrb na žalost potrjuje (NIJZ Zbornik, str. 44).

Več je zdravstvenih težav in smrti.

Nenadne smrti postajajo vodilni razlog smrti (npr. v Kanadi, Alberta). Več je tudi nenadnih bolezni, težav s srcem, krvnimi strdki,  avtoimunskih bolezni, agresivnega raka, nevroloških težav, ginekoloških težav, spontanih splavov, neplodnosti… S primerjavo med cepljeno in necepljeno populacijo bi ugotovili, če obstaja kakšna povezava s cepljenjem proti C-19. (viri in povzetki študij)

Ni jasno, ali je vzrok mnogih težav cepljenje ali ‘Long Covid’.

Zdravstvene težave po cepljenju in po kovidu (Long Covid) so pogosto podobne.  Zdravniki zdravstvene težave pogosto pripišejo kovidni bolezni, saj so prepričani, da so zapleti po cepljenju izjemno redki. To dilemo lahko rešimo tako, da primerjamo zdravstveno stanje po prebolelem kovidu med cepljeno in necepljeno populacijo, pri čemer moramo upoštevati tudi način preventive in potek zdravljenja.

Hudih in trajnih posledic je očitno veliko več, kot so pristojni zatrjevali.

Ne samo 1 na 100.000, ampak kar 170 na 100.000 trajnih neželenih učinkov, od tega 27 zelo hudih, kar ugotavljajo v Nemčiji in drugje, kjer so o neželenih učinkih cepiv končno začeli govorili bolj odkrito.  Nemški minister za zdravje je obljubil analizo cepljenja in pomoč žrtvam.

Ljudi s težavami po cepljenju puščamo na cedilu.

Resni neželeni učinki so dejstvo, zato moramo raziskati v kolikšni meri je cepljenje negativno vplivalo na zdravje ljudi in najti način, kako pomagati tako zdravstveno kot finančno. Trenutno so skrbi cepljenih glede morebitne povezave s cepljenjem neželena tema pogovora, kar jim povzroča še dodatno stisko. Z reševanjem te težave ne smemo več odlašati niti en dan!

Nimamo primerjave zdravstvenega stanja med cepljenimi in necepljenimi.

V Sloveniji statistike o smrtih in zdravstvenih težavah niso opremljene s cepilnim statusom, tega podatka nimamo niti za osebe, ki so umrle s/zaradi C-19, kar bi omogočilo hitro in enostavno primerjavo zdravstvenega stanja in smrtnosti med cepljeno in necepljeno populacijo. To ‘napako’ je možno popraviti hitro in enostavno!

OD NIJZ IN PRISTOJNIH ZAHTEVAMO

ANALIZO CEPLJENJA PROTI C-19 IN EPIDEMIČNIH UKREPOV

Ter analizo zdravstvenega stanja oz. primerjavo zdravstvenih težav in smrti med cepljeno in necepljeno populacijo ter oceno vpliva epidemičnih ukrepov in drugih dejavnikov na javno zdravje.

IZREDNO SEJO / JAVNO RAZPRAVO / POSVET

Rezultate in ugotovitve analize naj predstavijo javnosti in se pri tem soočijo tudi z drugim mnenjem stroke, čemur se pristojni že 3 leta izogibajo, oz. še bolje, da z njimi pri analizi celo sodelujejo, saj je zaupanje v intergiteto, neodvisnost in strokovnost uradne stroke porušeno.

TAKOJŠNJO POMOČ VSEM S TEŽAVAMI PO CEPLJENJU

Po analizi cepljenja in zdravstvenega stanja naj glede na ugotovitve pripravijo protokole zdravljenja in finančno pomoč v obliki odškodnin, ki bo lažje in hitreje dostopna.

Ministra za zdravje pozivamo, da od NIJZ zahteva analizo cepljenja proti C-19 in epidemičnih ukrepov, predsednika vlade pa, da to zahteva od ministra za zdravje. Poslanske skupine pozivamo, da analizo zahtevajo v obliko poslanskega predloga, vse ostale odgovorne, tudi javnost in predvsem medije pa pozivamo, da storite vse in še več, kar je v vaši moči, da pristojni zahtevano analizo čimprej naredijo.

Javno pobudo za analizo cepljenja so 11.3.2023 na pristojne naslovili različni posamezniki na pobudo raziskovalca Srečka Šorlija, ki je s sodelavci objavil študijo o povečani umrljivosti med cepljenimi. Vse ostale pobude za analize najdete na strani ‘Vse pobude‘.

27.3.2023 smo Zahtevo za analizo podali tudi v skupini ‘Odgovoren za zdravje’

in sedaj pripravili to spletno stran s peticijo v podporo vsem zahtevam za analizo ukrepov.

2148

podpisov do 5.6.2023

Učinkoviti so tudi dopisi pristojnim! Predlog dopisa in e-naslove najdeš na strani ‘AKTIVIRAJ SE’, kjer imaš tudi povezave za deljenje na socialnih omrežjih in druge pomembne akcije v povezavi z zahtevami za analizo.