AKTIVIRAJ SE!

1. ZAHTEVA ZA ANALIZO EPIDEMIČNIH UKREPOV

V skupini ‘Odgovoren za zdravje’ smo na NIJZ in druge pristojne naslovili Zahtevo za analizo epidemičnih ukrepov, predvsem cepljenja proti C-19, ter analizo in primerjavo zdravstvenega stanja med cepljenimim in necepljenim delom populacije V Sloveniji. Odgovora nismo prejeli. Mnogo je tudi drugih pobud. Če ne bo velikega interesa in pritiska javnosti, se bodo temu še naprej izogibali! 

Zato podpiši zahtevo v podporo vsem pobudam za analizo ukrepov in izredno sejo/razpravo.

  1. PODPIŠI ZAHTEVO
  2. DELI ZAHTEVO IN K PODPISU POVABI DRUŽINO IN PRIJATELJE
  3. PIŠI PRISTOJNIM (Predlog dopisa in e-naslovi pristojnih)

ZAHTEVA ZA ANALIZO

Vse pobude za analizo epidemičnih ukrepov, predvsem cepljenja, najdete na strani ‘Vse pobude‘.

2. SVETOVNA ZDRAVSTVENA ORGANIZACIJA

Stran od oči javnosti se pripravljajo spremembe pravilnika in nov sporazum s Svetovno zdravstveno organizacijo (SZO/WHO), s katerimi se narava te organizacije spreminja iz posvetovalne v odločevalno! Tej organizaciji zaradi preteklih prevar in obstoječih konfliktov interesov ne moremo kar tako slepo zaupati. 

Preden se sploh lahko pogovarjamo o prednostih in nevarnostih takšne absolutne predaje moči in lastne suverenosti v roke SZO, moramo najprej temeljito analizirati epidemične ukrepe in ugotoviti, ali so nam ‘priporočila’ SZO koristila ali škodovala.  

Že maja 2022 je več kot 23.500 državljanov zahtevalo obširno javno razpravo in referendum, med podpisniki je tudi več pravnikov z mednarodnim ugledom, šest sodnikov in deset odvetnikov, ter mnogi akademiki in zdravniki. 

Na portalu Pogumen.si se sedaj zbirajo podpisi za ohranitev suverenosti republike Slovenije.

Vse pobude za javno razpravo in/ali izstop iz WHO najdete na strani ‘Vse pobude‘.