Nova pravila Svetovne zdravstvene organizacije (SZO/WHO)

·

·

Stran od oči javnosti se pripravlja nov sporazum s Svetovno zdravstveno organizacijo (SZO/WHO), ki ji zaradi preteklih prevar in obstoječih konfliktov interesov ne moremo kar tako slepo zaupati.

S to pogodbo in spremembami IHR pravilnika bi se vloga te organizacija spremenila iz posvetovalne v odločevalno in bi v določenih okoliščinah prevzela suverene oblastne pristojnosti držav članic in jih tako spravila v podrejen položaj.

Preden se sploh lahko pogovarjamo o prednostih in nevarnostih takšne absolutne predaje moči in lastne suverenosti v roke SZO, moramo najprej temeljito analizirati epidemične ukrepe in ugotoviti, ali so nam ‘priporočila’ SZO koristila ali škodovala.

Že maja 2022 je več kot 23.500 državljanov zahtevalo obširno javno razpravo in referendum, med podpisniki je tudi več pravnikov z mednarodnim ugledom, šest sodnikov in deset odvetnikov, ter mnogi akademiki in zdravniki.

Pristojni naj JASNO ODKLONIJO  vsakršno nadaljnjo predajo slovenske suverenosti WHO brez predhodno izpeljane analize epidemičnih ukrepov, obširne javne razprave o prednostih in nevarnostih takšnih sprememb, ustreznih postopkov odločanja v Državnem zboru RS in izvedbe referenduma.

Na portalu Pogumen.si se zbirajo podpisi za ohranitev suverenosti republike Slovenije.

👉   Podpiši poziv za ohranitev suverenosti

KOMU SLEPO ZAUPAMO SVOJE ZDRAVJE, ŽIVLJENJE IN PRIHODNOST?

Smo res lahko popolnoma brez skrbi in zaupamo, da bodo centri moči dobrobit ljudi postavili pred lastne interese ter interese kapitala? Samo ena izmed takšnih prevar s strani WHO se je zgodila leta 2009, tako da sploh ni tako nemogoče!

Članek iz Dela (2010) razkriva ozadje te prevare: ‘Lansko poletje je minilo v znamenju strahu pred virusom prašičje gripe, ki so mu nasedli mnogi ugledni strokovnjaki in tudi najresnejši svetovni mediji. Panika je bila odveč. Kdo jo je potemtakem sprožil in kdo je imel od nje največ koristi? Na dlani je, da je Svetovna zdravstvena organizacija v tej zgodbi ukrepala neznanstveno in neracionalno, opozarja britanski poslanec Paul Flynn, poročevalec Sveta Evrope o tej temi. Lažna pandemija prašičje gripe je razkrila vrsto zlorab in nepravilnosti: popolna netransparentnost pri sprejemanju pomembnih odločitev, korupcija, klientelizem, prepletenost poslovnih interesov. In kar je najhujše: zaslužek je bil v tej zgodbi pomembnejši od zdravja ljudi. Svetovna zdravstvena organizacija je v očitni navezi s farmacevtsko industrijo, ki je tu zavohala priložnost za velike dobičke.’ 

Svetovna zdravstvena organizacija, katere glavni vir financiranja so bile včasih članarine držav članic, je danes že v kar 89% financirana s strani zasebnega kapitala, ki tako posredno ali neposredno vpliva na odločitve in smernice delovanja WHO, in jo s tem postavlja v hud konflikt interesov.

Zanimiv je tudi podatek, da je WHO od pojava prašičje gripe leta 2009 do danes spremenila že 3 pomembne definicije: 

  • Kdaj se lahko razglasi pandemija (2009)

En mesec pred razglasitvijo pandemije prašičje gripe so določili, da za razglasitev pandemije ni več potrebna varovalka visoke smrtnosti in velikega število resno obolelih. Od takrat WHO lahko razglasi pandemijo praktično kadarkoli, tudi ob navadnih sezonskih prehladnih boleznih.

  • Čredna imunost (2020) 

Iz definicije so črtali, da se čredno imunost pridobi s prebolevanjem nalezljive bolezni. Po novem pridobi se jo pridobi le še s cepljenjem (kar je ena izmed podlag za uvedbo obveznega cepljenja), čeprav je imunost pridobljena z prebolevanjem veliko bolj kvalitetna in dolgotrajnejša.

  • Kaj je cepivo (2021)

Prej je veljalo, da s cepivom dosežemo zaščito pred nalezljivo boleznijo, sedaj so cepiva vsi preparati, ki stimulirajo imunski sistem brez določitve, kaj dosežejo. To omogoča proizvajalcem hitrejšo in cenejšo registracijo različnih preparatov, tudi nove mRNA genske terapije.

To novo ‘cepivo’ je pridobilo pogojno dovoljenje za promet le za to, ker ni bilo na voljo nobenih drugih učinkovitih in bolj varnih zdravil. Pa je to sploh res? Več informacij o odsotnosti oz. onemogočanju zgodnjega zdravljenja kovidne bolezni najdete tukaj.

Sedaj pa bi države članice z novo pogodbo in  predlaganimi spremembami IHR pravilnika države predale neizmerno moč Svetovni zdravstveni organizaciji. Če bi takšna moč prišla v roke napačnim ljudem, bi obstajala velika nevarnost zlorabe. Postavljen bi bil temelj za družbeno ureditev v smeri vzpostavitve diktature korporativnega kapitala, siljenja ljudi v medicinske posege (tudi obvezno cepljenje), nadzora nad informacijami (cenzura) in vzpostavitvi popolnega digitalnega nadzora nad ljudmi in njihovimi življenji.

Je vse to res v naše dobro, ali je v ozadju prevara, kot že ničkolikokrat v zgodovini? 

Natančen in enostaven opis problematike WHO je napisala tudi mag. Karin Rižner.

👉   Podpiši poziv za ohranitev suverenosti


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *